Op vrijdag 1 mei (wettelijke feestdag) alsook zaterdag 2 mei zijn we gesloten.

Fijn verlengd weekend!

 

Welkom!

 

Vanaf  20/04/2020 is Alfamet terug geopend voor alle aanleveringen, op de normale openingsuren van maandag tot en met zaterdag.

Wegens de ziekte covid-19 en de bijhorende coronamaatregelen verzoeken wij u de volgende regels strikt na te leven :

 1. Goederen worden alleen voorgesorteerd aanvaard.
 2. Maximum twee personen per voertuig.
 3. Gedurende wachttijden blijf je in je voertuig en wacht op een teken van onze medewerkers.
 4. Ijzer en grote hoeveelheden metalen of banden worden op de stalen weegbrug gewogen en dienen te worden afgeladen op de bestemde plaatsen. Onze medewerkers duiden de losplaatsen aan.
 5. Op de weegbrug geldt éénrichtingsverkeer.
 6. Je draagt werkhandschoenen voor iedere handeling. (Handschoenen kan je verkrijgen tegen inkoopprijs van drie euro. Wordt verrekend bij afhandeling)
 7. Bij aflevering van metalen kom je niet voorbij de kegels tussen de weegschalen.
 8. Onze medewerkers blijven eveneens op afstand.
 9. Na aflevering stap je in je voertuig en wacht op ontvangst van de weegresultaten. Je verplaatst je voertuig. Met de weegresultaten gaat u naar het bureel boven op de trap rechts.
 10. Ook daar gelden de afstandsregels. Eén persoon aan de balie, de anderen wachten in de aangeduide vakken.
 11. Handen wassen kan in het lokaal onder de trap, één persoon tegelijk. Boven staat een alcoholgel.
 12. Geen cash betalingen.
 13. De nodige documenten zijn: identiteitskaart en bankrekeningnummer.

Wij vragen begrip voor deze maatregelen en danken je voor de naleving ervan.

Eventuele wijzigingen van maatregelen zullen we via onze website en facebook meedelen.

 

Alvast bedankt.

Team Alfamet