Foutmelding

  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (regel 394 van /home2/alfamet/domains/alfamet.be/public_html/includes/common.inc).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (regel 2404 van /home2/alfamet/domains/alfamet.be/public_html/includes/menu.inc).

ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Al onze verkopen, leveringen, werken en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden. Andersluidende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard.

Onze aanbiedingen worden gedaan zonder verbintenis wat leverings- en uitvoeringsdata betreft. Deze data worden steeds bij benadering opgegeven.

 

1 Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke levering van goederen of diensten waarbij de bvba
Alfamet betrokken is als leverancier. Afwijkingen zullen slechts geldig ingeroepen kunnen worden indien ze
het voorwerp uitmaken van een schriftelijke overeenkomst. Door het aanvaarden van de levering of door het
ondertekenen van de nota of afrekening verklaart de koper kennis te hebben genomen van de algemene
facturatievoorwaarden en verbindt hij zich tot naleving ervan.

 

2 Eigendomsvoorbehoud

Tussen de verkoper en de koper wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, in afwijking van artikel 1583 van
het Burgerlijk Wetboek, de geleverde goederen de exclusieve eigendom van de verkoper blijven tot de
volledige betaling van de hoofdsom, de eventuele intresten en de kosten. Niettemin gaan alle risico's
gekoppeld aan de verkochte goederen over op de koper vanaf het ogenblik van de levering.

 

3 Klachten

Elke levering van facturatie, goederen en/of diensten is definitief, tenzij de koper binnen ten hoogste acht
dagen volgend op de levering of de ontvangst van de factuur schriftelijk zijn opmerkingen of klachten
mededeelt.

 

4 Waarborg

De waarborg op de door ons geleverde goederen beperkt zich tot het terugnemen of al dan niet vervangen
van de goederen. In geen geval zal aanspraak gemaakt kunnen worden op andere eisen tot
schadevergoeding.

 

5 Betalingsvoorwaarden

Al onze facturen zijn betaalbaar netto, zonder korting, binnen de dertig dagen volgend op de factuurdatum.
Bij niet-betaling binnen deze termijn zal, zonder voorafgaande verwittiging, een intrest wegens laattijdige
betaling van 12 % per jaar verschuldigd zijn.

 

6 Betwistingen

Alle betwistingen tussen partijen, uit hoofde van de door ons gedane leveringen of van de door ons
opgestelde facturen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken van het rechtsgebied
Dendermonde. Bij betwisting tussen handelaren kan de zaak vooraf worden voorgelegd aan de arbitrage van
de confederatie Coberec.